Älykäs teollisuus -seminaarissa kuultiin rohkeita edelläkävijöitä

 

 

 


Asitek isännöi yhdessä Siemensin ja sen ratkaisupartneriverkoston kanssa Älykäs teollisuus -seminaaria, joka keräsi yhteen satakuusikymmentä teollisuuden digitalisaatiosta kiinnostunutta asiantuntijaa.

Seminaarissa pohdittiin muun muassa sitä, miten teollinen internet on muutettavissa pysyväksi liiketoiminnaksi. Konecranes-konsernin digitalisaatiostrategiasta ja sen käytännön toteutuksesta vastaava Chief Digital Officer Juha Pankakoski kertoi yleisölle arvontuoton mahdollisuuksista. Teollisen internetin tarjoama katkeamaton datavirta laitteista, niiden käytöstä ja käytön vaikutuksista sekä esineiden itseohjautuvuus mahdollistavat uusien tietointensiivisten liiketoimintojen kehittämisen.

Tampereen Teknillisen yliopiston professori Miia Martinsuo herätteli yleisöä pohtimaan digitalisaatiota myös älykkään palveluliiketoiminnan kannalta. Laadukkaan tiedon pätevää käyttöä oikeaan tarkoitukseen on älykästä digitalisaatiota. Laadukas tieto on hänen näkemyksensä mukaan painottunut prosesseihin ja järjestelmiin kun se voisi painottua enenevässä määrin myös liiketoiminnan strategiaan, johtamiseen, ihmisiin, koko organisaatioon ja sen verkostoihin.

Siemens Osakeyhtiön toimitusjohtaja Janne Öhman totesi, että digitalisaatio lisää yhteiskunnan kilpailukykyä, ja automaatio luo hyvän pohjan digitalisaatiolle. Suomella on loistavaa osaamista ja maa on digitalisaation kärjessä – tämä kannattaa hyödyntää ja ottaa tuottavuusloikka. Yksi teollisen internetin edelläkävijöistä on seminaarissa puhunut Raute Oyj:n toimitusjohtaja Tapani Kiiski. Hän kertoi, miten älykäs automaatio on kehittänyt Rauten maailmanlaajuista liiketoimintaa puutuoteteollisuudessa.

Lopuksi Siemens AG:n prosessiautomaation liiketoimintayksikön johtaja Eckard Eberle kertoi digitalisaation sulauttamisesta koko arvoketjuun tuotesuunnittelusta palvelutapahtumaan. Prosessien suunnittelun läpinäkyvyys ja yhteisen tietokannan käyttö tehostaa suunnitteluprosessia, vähentää virheitä ja pienentää kokonaissuunnitteluaikaa.