Kuiva-ainevalmistus

Suunnittelukohteita

  • Varastointi
  • Panosvalmistus
  • Jatkuva seossäätö
  • Annostelu  ja punnitus
  • Pakkaus

Esimerkkiprojekti

Pesuainetehtaan prosessinohjausjärjestelmän modernisointi

Materiaalivirta kasvaa ja tuotanto tehostuu

Integroitu säätö ja kehittyneet valvontatyökalut yhdessä mahdollistivat tehtaalle tasalaatuisen ja tehokkaan tuotannon. MES-järjestelmän päivityksellä ja eräraportoinnilla saavutettiin myös tuotannon seurantaan läpinäkyvyyttä, mikä parantaa tuotteiden jäljitettävyyttä. Lue lisää »

 
   

 

Lisätietoja  
   

Unto Mattila
projektipäällikkö

puh. 040 501 7215
etunimi.sukunimi@asitek.fi

 
   
   

Rauno Mäkelä
operatiivinen johtaja

puh. 040 537 0501
etunimi.sukunimi@asitek.fi