Viljavarastot

Suunnittelukohteita

 • Viljan vastaanotto ja varastointi
 • Puhdistuslaitteistot
 • Varastointi
 • Lastaus
 • Pölynpoistolaitteistot
 • Raportointijärjestelmät

Toimeksiantoja

 • Tuotantotilojen ja kiinteistöjen uudishankkeet, muutokset, laajennukset ja siirrot
 • Ohjausjärjestelmien muutokset, automatisoinnit, päivitykset ja modernisoinnit
 • Raportointi-, laskenta-, seuranta- ym. tietojärjestelmien toimitukset
 • ERP-järjestelmien prosessitason liitynnät
 • Automaatiojärjestelmien kokonaistoimitukset
 • Automaatiorevisioiden kokonaistoimitukset

Asiakkaitamme

Myllyn Paras Oy
Raisio Oyj
Suomen Viljava Oy
 

Lisätietoja

Unto Mattila
projektipäällikkö

puh. 040 501 7215
etunimi.sukunimi@asitek.fi

 

 

Rauno Mäkelä
operatiivinen johtaja

puh. 040 537 0501
etunimi.sukunimi@asitek.fi