Rehuteollisuus

Suunnittelukohteita

 • Viljan vastaanotto ja varastointi
 • Puhdistuslaitteistot
 • Kuorinta ja leikkaus
 • Jauhatus
 • Rakeistus
 • Varastointi
 • Lastaus
 • Pakkaus
 • Pölynpoisto
 • Raportointijärjestelmät

Toimeksiantoja

 • Tuotantotilojen ja kiinteistöjen uudishankkeet, muutokset, laajennukset ja siirrot
 • Ohjausjärjestelmien muutokset, automatisoinnit, päivitykset ja modernisoinnit
 • Raportointi-, laskenta-, seuranta- ym. tietojärjestelmien toimitukset
 • ERP-järjestelmien prosessitason liitynnät
 • Automaatiojärjestelmien kokonaistoimitukset
 • Automaatiorevisioiden kokonaistoimitukset

Asiakkaitamme

A-Rehu Oy
Raisioagro Oy
Suomen Rehu

Esimerkkiprojekti

Uusi rehutehdas

Vuosina 2006-2008 Ylivieskaan rakennettiin Suomen modernein ja tehokkain rehutehdas, jonne Asitek toimitti sähkö- ja automaatiosuunnittelukokonaisuudet sekä automaatiolaitetoimitukset. Tehdasinvestointi oli arvoltaan noin 20 miljoonaa euroa ja tuotantokapasiteetti 140 miljoonaa rehukiloa vuodessa.

         

 

Lisätietoja  
   

Unto Mattila
projektipäällikkö

puh. 040 501 7215
etunimi.sukunimi@asitek.fi

 

 

   
   

Rauno Mäkelä
operatiivinen johtaja

puh. 040 537 0501
etunimi.sukunimi@asitek.fi