Räätälöity järjestelmä tuotannonohjaukseen

Asiakaskohtaisesti räätälöitävät MES (Manufacturing Execution System) -sovelluksemme keräävät tiedon suoraan prosessiautomaatiosta tietokantaan. Tällöin tieto on todenmukaista ja reaaliaikaista.

MES-järjestelmä tarjoaa työkalut tuotannosta kerätyn datan analysoimiseen, laskelmien luomiseen sekä niiden muokkaamiseen. Yrityksen ERP-järjestelmän tietoja (esim. tilaukset, materiaalit, reseptit) voidaan vastaavasti käyttää ja hallita tehdastason järjestelmissä.

Edistyksellisyyttä tuotantoympäristöön

Laitoksen prosessitason ja ylemmän tason järjestelmien yhdistäminen tarjoaa monia tuotannon etuja:

  • tuotannon seuranta, optimointi ja jäljitettävyys
  • varastosaldojen ja materiaalivirtojen hallinta, toteutumat valmiille tuotteille
  • laadunvalvonta; valmistusprosessin laatu, prosessin parametrien mittaus ja tallennus
  • annostelujärjestelmien täysipainoinen hyödyntäminen
  • ympäristökuormitusten seuraaminen
  • käynti- ja häiriöaikaseuranta
  • OEE-tunnusluvut; tuotannon tehokkuuden mittarointi

Saumaton integrointi

Tehdastason ja yrityksen liiketoiminnan ohjausjärjestelmien sujuva kommunikointi.