Asitekin turvallisuus

Asitek sitoutuu pyrkimään kaikessa toiminnassaan turvallisuuteen.

Tiedot ja tietoturvallisuus

  • Asitek sitoutuu suojaamaan asiakastietojensa luottamuksellisuuden voimassa olevien sopimusten, lakien, menettelytapaohjeiden ja turvallisuuspolitiikkojensa mukaisesti.
  • Asitek pitää kirjanpitoa ja arkistoja hyvän hallintotavan mukaisesti ja tietoja pääsevät käsittelemään vain ne, joilla on tietoihin oikeus. Tiedoille on nimetty omistajat, jotka vastaavat käyttöoikeuksien myöntämisestä.

Työterveys ja työturvallisuus

  • Asitek on sitoutunut tarjoamaan turvallisen työympäristön ja vähentämään sellaisia riskejä, jotka voivat aiheuttaa onnettomuuksia tai heikentää työntekijöiden terveyttä ja hyvinvointia.