Mineraaliteollisuus - Kiven käsittely

Olemme modernisoineet monia mineraaliteollisuuden tuotantolaitoksia aina 1990-luvun alusta lähtien. Toimituksiimme on kuulunut muun muassa hienomurskauslaitoksen ja jauhatuslinjan uusinta sekä valkokalkkikiven jauhatuksen ja seulonnan automatisointi.

Toimittamamme MES-tuotannonohjausjärjestelmät ovat mahdollistaneet muun muassa prosessiarvojen ja laboratoriotulosten tallennuksen ja yhteisanalyysin sekä kaoliiniprosessin ohjauksen ja graafit (trendikäyrät, ylä- ja alarajat sekä asiakkaan kerroinvakiot).

Uusi automaatiojärjestelmä on lisännyt asiakkaidemme tuotantolaitosten toiminnan tehokkuutta ja käyttövarmuutta. Automaatioastetta nostamalla ja prosesseja optimoimalla on tuotantokapasiteettia voitu hyödyntää maksimaalisella teholla. Asitek on ollut tuotantolaitosten koko elinkaaren ajan mukana sekä ylläpidossa että muutostöissä.

Modernisoinnin ansiosta tehdastason toiminnasta saa paremman kokonaiskuvan ja henkilöstö tietää koko ajan mitä tehtaalla tapahtuu. Tämä on tärkeää etenkin sesonkiaikoina, jolloin menekki lisääntyy moninkertaiseksi.

Tehdasautomaation uusinnalla on myös tavoiteltu energiakulutuksen pienenemistä, esimerkiksi optimoimalla tuotteiden kuivaukseen käytetyn kaasun kulutusta.

Suunnittelukohteita

  • Raakakiven vastaanotto ja varastointi
  • Puhdistus ja kuivaus
  • Murskaus
  • Jauhatus
  • Seulonta ja lajittelu
  • Pölynpoisto
  • Pakkaus
  • Lastaus
  • Raportointi

Asiakkaitamme

Nordkalk Oy Ab

Esimerkkiprojekteja

Kalkkikivitehtaiden modernisoinnit

Uudet automaatiojärjestelmät ovat lisänneet tuotantolaitosten tehokkuutta ja käyttövarmuutta. Automaatioastetta nostamalla ja prosesseja optimoimalla  tuotantokapasiteettia on voitu hyödyntää maksimaalisella teholla. Asitek on ollut tuotantolaitosten koko elinkaaren ajan mukana sekä ylläpidossa että muutostöissä. Lue lisää »

 

 

Lisätietoja  
   

Jouni Kiiski
projekti-insinööri

puh. 040 729 7440
etunimi.sukunimi@asitek.fi

 

 

   
   

Rauno Mäkelä
operatiivinen johtaja

puh. 040 537 0501
etunimi.sukunimi@asitek.fi