HKScan luottaa Asitekin asiantuntijoihin

07.06.2018

Asitek on vastannut HKScan Finland Oy:n kumppanina Raumalle rakennettavan uuden siipikarjayksikön tuotantoautomaation integraatiosta ja keskitetystä operointijärjestelmästä. Asitekin toimittamat järjestelmät ovat keskeisessä roolissa elintarvikeketjun jäljitettävyyden varmistamisessa ja laadun valvonnassa.

Asitek Oy:n operatiivinen johtaja Rauno Mäkelä toteaa projektin olleen Asitekille haastava ja samaan aikaan erittäin antoisa:

"On ollut hienoa olla rakentamassa modernia uuden ajan tehdasta, jossa pääsimme toteuttamaan laajassa mittakaavassa uusimman automaatiotekniikan ja digitalisaation asiakkaalle tarjoamia etuja.”

Rauman yksikkö on HKScanin historian merkittävimpiä tuotantolaitosinvestointeja sisältäen noin 23 000 neliömetrin tehdasrakennuksen, infrastruktuurin, koneet ja laitteet sekä järjestelmiin liittyvät hankinnat. Uusin teknologia, kokonaisprosessin tehostuminen ja automaatio parantavat tuottavuutta ja ympäristötehokkuutta merkittävästi.

Asitek ja HKScan yhteistyössä yli 20 vuotta

Greenfield-toimeksiannossa Asitek tarjoaa HKScanin käyttöön laajan osaamisensa lihanjalostus- ja pakkausliiketoiminnasta sekä automaation ja toiminnanohjausjärjestelmien yhdistämisestä. Toimeksianto on jatkoa HKScanin ja Asitekin yli 20 vuotta jatkuneelle yhteistyölle.

Projektin tavoitteita olivat:

  • Paperiton tuotanto. Integroitujen järjestelmien ansiosta manuaalisia kirjauksia ei tarvita järjestelmästä toiseen, jolloin työkuorma, virhemahdollisuudet ja hävikki vähenevät ja laatu paranee.
  • Läpinäkyvä tuotanto. Tuotantohenkilöstö näkee tuotantotapahtumat ja -poikkeamat reaaliaikaisesti paikasta riippumatta.
  • Laadukas tuotanto. Integroidut järjestelmät luovat pohjan kattavalle tapahtumien ja materiaalivirran jäljitettävyydelle.
  • Luotettavat järjestelmät. Järjestelmäarkkitehtuuri luo pohjan tuotannon ohjauksen ja seurannan järjestelmien luotettavalla toiminnalle ja tietoturvalle.

 

Ajankohtaista