COMOS-suunnitteluohjelmaa testataan Asitekissa

09.11.2015

Asitek ottaa koekäyttöön COMOS-suunnittelujärjestelmän, joka on Siemensin tarjoama ohjelmistoratkaisu laitosten ja laitteiden koko elinkaareen hallintaan esisuunnittelusta kunnossapitoon.
 
Ohjelmassa on keskitetty tiedonhallinta. Yhteen reaaliaikaiseen tietokantaan keskitetty tieto mahdollistaa suunnittelutoimintojen ja eri projektivaiheiden välisen informaation yhdenmukaisuuden ja läpinäkyvyyden. Suunnittelussa, rakentamisessa ja käyttöönotossa tuotettu tieto toimii tarvittaessa pohjana laitoksen operoinnin hallinnalle.
 
Lue lisää »

 

Ajankohtaista