Meilahden sairaala-alueen jätelogistiikka valmistui

12.06.2015

Helsingin Meilahden sairaala-alueen jätelogistiikka sijoittuu maanalaisiin tiloihin, jotka ovat laajuudeltaan noin 240 000 m³. Asitek toteutti kohteeseen jätepuristimien logiikoista tulevan tiedon yhteen koonnin, jätepuristimien logiikoiden ja turvalogiikan välisen kommunikaation sekä toimintojen visualisoinnin. Lisäksi toteutettiin koko järjestelmän kattava turva-automaatioratkaisu. Asitek toimi urakassa WEG Oy:n aliurakoitsijana. Asitekin toimitussisältöön kuului automaatio- ja sähkösuunnittelu, automaatiolaitteet ja kotelot sekä käyttöönotto, koulutus ja sähköasennukset.

» Lue lisää (Projektiuutiset-lehti 2/2015)

 

Ajankohtaista