Asitek toteuttaa uuden biolämpölaitoksen automaation

7.7.2014

Jo olemassaolevan 8 MW:n biolämpölaitoksen yhteyteen rakennettava uusi biolämpölaitos, jonka teho tulee olemaan 4 MW. Asitekin toimituskokonaisuuteen kuuluvat suunnittelu, ohjelmointi, automaatiolaitteet, käyttöönotto ja koulutus. Järjestelmä toteutetaan Siemensin S7-logiikalla.

Työ toteutetaan yhteistyössä Paraisten Valo Oy:n kanssa.

 

Ajankohtaista