Modernisoinnit

Tehdasautomaation uudistaminen lisää prosessien käyttövarmuutta

Olemme kehittäneet kustannustehokkaita ratkaisuja tehdasautomaation ja sähkökäyttöjen modernisointiin. Ratkaisuissa varmistetaan laitteiston korkea käytettävyysaste ja elinkaaren jatkuvuus sekä turvajärjestelmien ja käyttöliittymien saattaminen nykyvaatimusten tasolle.

Automaatiojärjestelmän modernisoinnin ansiosta prosessin tuotantokapasiteetti nousee vikojen ja seisakkien vähentyessä sekä prosessin ohjauksen ja säädön parantuessa.

Esimerkkiprojekteja

Pakkaamoiden automaation modernisointi

Jauho- ja pastatuotantolaitoksen ohjauksen modernisoinnissa siirryttiin InTouch- ja videovalvomoista Simatic PCS 7-automaatiojärjestelmään. Tavoitteena oli toimintavarmuuden ja varaosasaatavuuden parantaminen. Ajanmukainen uusi järjestelmä on joustavasti laajennettavissa tulevaisuuden tarpeiden mukaan. Lue lisää »

 

 

 

 

 

 

Prosessinohjausjärjestelmän modernisointi

Integroitu säätö ja kehittyneet valvontatyökalut yhdessä mahdollistivat tehtaalle tasalaatuisen ja tehokkaan tuotannon. Materiaalivirta kasvaa ja tuotanto tehostuu. MES-järjestelmän päivityksellä ja eräraportoinnilla saavutettiin myös tuotannon seurantaan läpinäkyvyyttä, mikä parantaa tuotteiden jäljitettävyyttä. Lue lisää »

 

Tehdasautomaation uudistus

Elintarviketehtaan keskuslähettämön tehdashallin kapasiteetti haluttiin ottaa kokonaan käyttöön ja tehostaa tuotantoa. Automaatiouudistuksen myötä nämä tavoitteet saavutettiin. Uudistuksessa hyödynnettiin myös vanhoja järjestelmiä ja integroitiin ne osaksi uutta järjestelmää. Lue lisää »