Kokonaistoimitukset

Kokonaistoimituksessa otamme vastuun asiakkaan hankkeen automaatio- ja sähköjärjestelmäkokonaisuudesta. Toimitukseemme voi sisältyä suunnittelun ja automaatiojärjestelmätoimituksen lisäksi esimerkiksi sähköasennustyöt, prosessisähkökeskukset, taajuusmuuttajat ja kenttäinstrumentoinnin laitteet.
 
Alihankkijoina käytämme vakiintuneita kotimaisia toimijoita. Varmistamme aina alihankkijan riittävät resurssit ja kohteeseen sopivan ammattitaidon.

» Referenssit

Toimintamallimme

Varmistamme asiakkaan tarpeiden mukaisen lopputuloksen tiiviissä yhteistyössä asiakkaan ja järjestelmätoimittajiemme kanssa. Onnistuneeseen projektiin kuuluu, että sovimme hankkeen tavoitteista yhdessä asiakkaan kanssa sekä varmistamme vaiheittain koko prosessin ajan tavoitteiden toteutumisen, tehdasautomaation toimivuuden ja ylläpidon toimenpiteet.

Laitemyynti projektien yhteydessä kilpailukykyisin hinnoin

  • Automaatiolaitteet
  • Taajuusmuuttajat
  • Kenttäinstrumentit
  • PC-tietokoneet
  • Ohjelmistot